top of page

ADMINISTRATIEF BEHEER

 • Het organiseren, convoceren en bijwonen van de éénmaal per jaar te houden algemene ledenvergadering van de Vereniging.
   

 • Het vervaardigen en toezenden aan de eigenaren van de notulen van de algemene ledenvergadering.
   

 • Het verzorgen van alle correspondentie de Vereniging betreffende.
   

 • Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, verband houdende met het door de vergadering van Eigenaren genomen besluit.
   

 • Het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de splitsingsakte, modelreglement en het huishoudelijk reglement.
   

 • Het archiveren van alle stukken betrekking hebbende op de Vereniging.
   

 • Het coördineren van de contracten van de Vereniging.

bottom of page